Skip to content

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Een taxatie is een schatting van de waarde van een woning, door een onafhankelijke taxateur. De taxateur maakt een taxatierapport voor u op met daarin de marktwaarde van de woning. In het taxatierapport legt hij zijn bevindingen vast en onderbouwt hij hoe hij tot die waarde is gekomen. (Bron: NRVT)

Het aanvragen van een taxatie kan verschillende redenen hebben. Je kan een taxatie nodig hebben wanneer je een woning wil verkopen. Je wil bijvoorbeeld zeker weten dat je de woning voor een goede prijs in de markt zet. Je kan ook een taxatie nodig hebben wanneer je een woning wil kopen. Deze taxatie kan je dan laten doen om de woningwaarde te controleren of om beter te kunnen onderhandelen. Bij het aanvragen, oversluiten of verhogen van een hypotheek zal de bank tevens om een taxatie vragen. Zo weet de bank wat de woning waard is en wordt de hoogte van de hypotheek bepaald. (Bron: NRVT)

Een Register Taxateur is geregistreerd in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). NRVT bewaakt en waarborgt de kwaliteit en vakbekwaamheid van de Register Taxateurs. Deze taxateurs werken conform de gedrags- en beroepsregels en internationale en Europese taxatiestandaarden. Kortom, met een Register Taxateur bent u verzekerd van een betrouwbare taxatie. (Bron: NRVT)

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Het NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het WEW. Het Waarborgfonds Eigen Woningen is de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4.650 NRVT geregistreerde taxateurs bij het NWWI aangesloten. (Bron: NWWI)

Een gevalideerd taxatierapport betekent dat een validatie-instituut, bijvoorbeeld het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), bekijkt of de taxateur en het taxatierapport aan alle strenge kwaliteitseisen voldoen. Een taxatie met validatie geeft je de garantie dat het taxatierapport wordt geaccepteerd door een geldverstrekker, als je een hypotheek wilt aanvragen.

Voor het verkrijgen van een woningfinanciering, zowel met als zonder Nationale Hypotheek Garantie, is een door het NWWI gevalideerd taxatierapport vereist.  Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door het NRVT zijn voorgeschreven aangevuld met eisen van NHG in het kader van onafhankelijkheid en objectiviteit. Alle geldverstrekkers eisen een gevalideerd taxatierapport. (Bron: NWWI)

Een gevalideerd taxatierapport is 6 maanden geldig. Als deze termijn is verlopen en de geldverstrekker vraagt om een (nieuw) taxatierapport, dan dient de taxateur een volledig nieuw rapport op te stellen.

Nee, de taxatiekosten kan je meestal niet meer meefinancieren in uw hypotheek. In de meeste gevallen zijn de kosten wel fiscaal aftrekbaar.

Zodra het taxatierapport gereed en gevalideerd is ontvang je een bericht en kan je eenvoudig betalen via IDeal. In overleg kan de betaling ook via de notaris bij het transport van de akte plaatsvinden.

Als je een bouwdepot hebt in je hypotheek dan eist de geldverstrekker meestal een extra waarde in het rapport namelijk: de marktwaarde na verbouwing.

Je geeft je verbouwingsplannen – en kosten door d.m.v. een verbouwingsspecificatie, en de taxateur zal deze in het rapport vermelden en tevens de waarde na de verbouwing berekenen.  

Meestal is de waardevermeerdering niet gelijk aan de verbouwingskosten. Niet alle verbouwingen zorgen namelijk voor een (veel) hogere marktwaarde. Het hangt van verschillende factoren af zoals de huidige staat van de woning, het soort verbouwing en de courantheid en kwaliteit van de verbouwing. Zelfs een nieuwe keuken hoeft niet altijd voor een waardevermeerdering te zorgen.

Een opgave van de verbouwingsplannen en de kosten voor de verbouwing, zodat de taxateur deze in het rapport kan verwerken en de waarde na de verbouwing kan berekenen.

Het geschatte bedrag waartegen een woning tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de taxatiedatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

De taxateur weet niet direct bij de opname de waarde van de woning. De waarde van de woning dient berekend te worden na onderzoek te hebben gedaan naar gerealiseerde transacties van soortgelijke woningen, alsmede onderzoek naar o.a. de bestemming, bodemgesteldheid en de  kadastrale gegevens.

Nadat wij de opname van de woning hebben gedaan beschik je binnen drie werkdagen over het taxatierapport, mits wij van derden ook alle documenten aangeleverd hebben gekregen, die wij nodig hebben om het rapport te kunnen uitwerken (bijvoorbeeld gegevens van een Vereniging van Eigenaars of een verbouwingsspecificatie)